...

Наші завдання

  •  формування особистості та професіонала-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у XXI ст .
  • створення умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатне навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства,
  •  виховання людини демократичного світогляду і культури, яка дотримується прав і свобод особистості,
  •  формування у дітей цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання,
  •  розвиток в учнів творчих здібностей, підтримку обдарованих дітей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості,
  •  виховання здорового способу життя, розвиток дитячого і юнацького спорту,
  •  організацію навчального-виховного процесу, наступність рівнів освіти і неперервність навчання, створення та впровадження інформаційних технологій навчання.

 

 

Директор

Данішевський Сергій Іванович

 

 

Заступник з навчальної роботи:

Пупиш Зінаїда Станіславівна 

40 років педагогічного стажу

“Старший вчитель”,

 

“Відмінник освіти України”

Заступник з виховної роботи 

 

Майдан Наталія Юріївна


Made with OnlineChartTool.Com
Made with OnlineChartTool.Com