Доступ до публічної інформації

 1. Статут.PDF
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності або свідоцтва про атестацію
 3. Робочий навчальний план.
 4. Структура і органи управління навчального закладу.PDF
 5. УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.
 6. ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКРІПЛЕНА ЗА ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ТА ЙОГО ЗАСНОВНИКОМ.
 7. Мова освітнього закладу

 8. ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У МЕДЖИБІЗЬКИЙ І-ІІІ СТ. МЕРЕЖА КЛАСІВ ТА УЧНІВ

 9. Кадровий склад Меджибізької ЗОШ І-ІІІ ст.згідно з ліцензійними умовами PDF
 10. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.
 11. Правила прийому до закладу освіти
 12. НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ 
 13. ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ. ЇХ ВАРТІСТЬ, ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОПЛАТИ 

 14. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами). PDF

 15.  Результати моніторингу якості освіти; 

 16. Річний звіт про діяльність закладу освіти; PDF

 17. кошторис на 2017 рік і фінансовий звіт (щоквартальний за 2017 рік) про надходження та використання всіх отриманих коштів.  http://medzhybizka-gromada.gov.ua/

 18. інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;  http://medzhybizka-gromada.gov.ua/

 19. інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.  http://medzhybizka-gromada.gov.ua/