ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ, ТА ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

 

Для 1-4 кл. — за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молоді і спорту України від 10.06.2011 № 572 ; (додаток №1), зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460; 1 клас – наказ МОН  України № 460 від 16.04.2014 р.;

         5-9 кл. - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН молоді і спорту України від 03.04.2012 № 409, (додаток №12) (в редакції наказу МОН України № 664 від 29.05.2014 р.) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465;

У 6 класі продовжується індивідуальне навчання Стецькової Антоніни за програмою складеною на освнові Типового навчального плану спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 №849, додаток 2, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009р. №852, додаток 3).

 

10-11   кл.   -   за   Типовими   навчальними   планами   загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом від 27.08.10 №834 (додаток №2, №6), за   Типовими   навчальними   планами   загальноосвітніх навчальних закладів зі змінами, затвердженими наказом від 29.05.14 №657 (додаток №2, №6).