Музей історії освіти Меджибожа

17 березня 2015 року відбулася важлива подія - відкриття музею історії освіти Меджибожа. 

На даний захід були запрошені: учителі –ветерани педагогічної праці, випускники закладу, співробітниками Державного історико-культурного музею-заповідника «Меж

ибіж» на чолі з директором Погорільцем Олегом Григоровичем, теж випускником цієї

 школи.

Почесну місію з перерізування символічної стрічки виконали : керівник школи Пупиш Зінаїда Станіславівна ( ініціатор та автор даного історичного проекту), Савченко Олег Павлович – художник-оформлювач та автор декорацій, а також почесні гості – голова районної державної адміністрації Матлаєва Ірина Дмитрівна, начальник відділу освіти, молоді та спорту Летичівської РДА Вараниця Іван Григорович, завідувач Летичівського районного методичного кабінету Коржик Світлана Анатоліївна.

Музей-кімната розмістилася у світлому оновленому приміщенні. Створення музею є результатом цілеспрямованої, систематичної творчої пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи, до якої були залучені педагогічний, учнівський та батьківський колективи. Основними напрямами роботи музею історії освіти Меджибожа стануть науковий, фондовий, експозиційно-виставковий та освітньо-виховний. Його фондова колекція налічує багато експонатів допоміжного фонду та основного фонду. На основі зібраних експонатів та вивчення літературних й архівних джерел розроблено тематично-експозиційний план музею, створено естетично оформлену, технічно оснащену експозицію, яка постійно буде оновлюватися. У музейній експозиції розкрито різноманітні аспекти історії освіти Меджибожа за досить значний період – від

дохристиянських часів до сучасності. Матеріали представлено у таких розділах: "Виховання та освіта дітей у стародавньому суспільстві", "Розвиток освіти періоду Київської Русі», а також розділи, що представляють розвиток освіти Меджибожа «У період Речі Посполитої», «У складі Російської імперії», у період «Радянської України» та «Незалежної України».

На багатьох стендах цілий ряд експонатів: музей налічує надзвичайно багато світлин з різних років життя школи, витяги з архівних та державних документів, шкільну форму учениці радянської школи, письмові приладдя, шкільні документи, багато грамот учням та педагогам даного закладу та багато інших.

Із детальних повідомлень екскурсоводів – вихованців шкільного гуртка історичного краєзнавства відвідувачі музею дізналися, що Меджибіж (Межибіж) належить до числа літописних міських поселень Поділля, який впродовж всієї історії свого існування завжди знаходився в колі суспільно-політичних, економічних і воєнних подій. У вирі всіх історичних подій знаходилася і освіта Меджибожа.

Музей як скарбниця освітніх і педагогічних надбань стає провідним пошуковим, науково-дослідницьким та пропагандистським центром Меджибожа в галузі історії освіти. З його фондами матимуть можливість працювати педагоги, учні та студенти закладів освіти не тільки району, а й всієї області, які вивчають історію і краєзнавство.

Світлана Коржик, завідувач Летичівського

районного методичного кабінету

Відкриття музею

Перша екскурсія

Меджибіж (Межибіж) належить до числа літописних міських поселень Поділля, який впродовж всієї 

історії свого існування завжди знаходився в колі суспільно-політичних, економічних і воєнних подій. 

 • Перші школи у Меджибожі з’явилися в період становлення і розквіту Київської Русі (ХІІ-ХІІІ ст.) 
 • При панування Речі Посполитої у Меджибожі діяв великий католицький костел, при ньому була створена католицька школа. 
 • 1760р. При костелі відкрито братство, утверджене папою Климентом ХІІ, яке проіснувало до1900р.р.
 • У жовтні 1814 p. А. Чарторийський подарував частину будівель свого родового замку у Меджибожі під католицьку повітову школу. Проіснувала до 1830р. 
 • 1819р. з дозволу Правління Імператорського Віленського університету у фортеці було відкрито повітове училище (в цьому училищі було спочатку 4 класи). Проіснувало до 1831р. 
 • 1834-1835р.р. – діяло дворянське повітове училище. 
 • 1835р. – створений благородний жіночий пансіон. 
 • 1869р. – у містечку існувала приватна чоловіча школа. 
 • З 1869р. – діяла сільська церковнопарафіяльна школа. 
 • З 1882 – гімназія. 
 • У 1918р. – у замку відкрита соціально-економічна школа 
 • Напередодні революції 1917р. в Меджибожі діяло двокласне училище, розміщене у двоповерховому будинку на окраїні міста. 
 • 20-ті роки містечко мало статус райцентру і було дві трудові школи – єврейська і українська (400 і 85 дітей) 
 • З 1923 по 1959рр.. Діяло дві середні і одна восьмирічна школа. 
 • Станом на 1940р. В школах навчалося 1135 учнів і працював 41 учитель. 
 • Перший післявоєнний випуск був проведений у 1945-46 н.р. Кількість випускників – 6.